Jeugd

Sinterklaas op atletiek bij RA

De Sint heeft alle groepen één voor één ontvangen. Een aantal kinderen is gevraagd om hun kunsten te vertonen aan de Sint; hoelahoepen, goochelen en gewichtheffen. Trainers Kars en Niels moesten een liedje zingen voor de Sint, wat ze met verve deden.
Op het veld werd een Pietentraining gegeven bestaande uit verschillende onderdelen waaraan de Pieten ook meededen.
De kinderen kregen in de kantine strooigoed, drinken en een chocoladeletter.
Na Nenijto te hebben bezocht moest de Sint als een speer naar Varkenoord want ook daar waren sportieve kinderen van Rotterdam Atletiek.
Dank aan alle hulpouders voor het versieren van de kantine en het begeleiden van Sint en zijn pieten!