SportnieuwsVerenigingszaken

Aanpassing contributie 2016

Beste atleten, ouders en verzorgers,

Het nieuwe jaar 2016 is weer begonnen en dat is ook meteen weer het ‘startschot’ voor nieuwe tarieven. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) van 9 december 2015 is door de aanwezige leden unaniem akkoord gegaan om de contributie aan te passen (zie de pagina Verzelfstandiging).

Het bestuur en alle andere vrijwilligers hopen dit jaar weer nieuwe gezichten te zien, die Rotterdam Atletiek helpen te blijven voortbestaan en de tarieven laag te houden. Het eerste kwartaal van dit jaar staat o.a. in het teken van het vervolmaken van het concept vrijwilligersbeleid. Maar belangrijker nog; het activeren van leden om iets – groot of klein-  te doen voor de vereniging.

JSFonds_Rdam

Helaas is het ook zo dat sommige ouders verzorgers de contributie niet kunnen betalen. Gelukkig is voor hen het Jeugd Sport Fonds (JSF). En net zoals voor onszelf is het voor hun natuurlijk fijn als de tarieven laag kunnen blijven, zodat zij niet bij hun verzoek aan het JSF over het maximaal aan te vragen bedrag gaan.

Wij wensen jullie allemaal een bijzonder goed sportief jaar in goede gezondheid. En vooral met veel (sport) plezier!