SportnieuwsVerenigingszaken

Gezocht: vrijwilligers (100.000)

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 9 december jl. heeft het bestuur de highlights van het concept vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Eén element hieruit is dat we een commissie gaan samenstellen die als kerntaak heeft uitvoering te geven aan het vrijwilligersbeleid.

Dit komt neer op het realiseren van heldere profielen van rollen als vrijwilliger binnen Rotterdam Atletiek, een goede uitvraag onder de leden naar wat zij kunnen en willen bijdragen aan taken en te zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Wil je graag bijdragen aan het vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op met Sjaak van der Linde via of 06-46920618.

Op de webpagina vrijwilligers van deze site vind je al een hoop vrijwilligersprofielen.