TrainersVereniging

Cursus Atletiektrainer niveau 2 succesvol!

Dit voorjaar is bij Rotterdam Atletiek de opleiding Atletiek Trainer niveau 2 gestart. Met een overweldigend aantal van 30 cursisten is onder leiding van trainers Brendan Troost, Henk Berkhof en Annet van de Vaart op vrijdagavond 2 maart begonnen met deze cursus. Op vrijdagavond 23 maart was de afsluitende avond. Deze opleiding leidde trainers op tot assistent-trainer bij een atletiekvereniging. Ook van buiten Rotterdam Atletiek hebben de nodige trainers-in-opleiding deelgenomen.

De cursus richtte zich zowel op baanatletiek-trainers als looptrainers. Via theorie- en praktijkopdrachten hebben zij kennis genomen van wat een (goede) training inhoudt en wat er voor nodig is om deze voor te bereiden en te leiden. De cursisten hebben zich bekwaamd in assisteren bij,  en het verzorgen van een deel van, een training waarin beleven, verbeteren, differentiëren en intensiveren centraal staan. Het trainerschap is een echt vak en daar hebben veel trainers van RA zich verder in bekwaamd. Een hele goede zaak voor hen, de sporters van Rotterdam Atletiek en onze totale vereniging. We zijn hen dan ook dankbaar voor hun deelname en wensen hun veel trainingsplezier toe!