TrainersVereniging

Aanvraag VOG voor jeugdtrainers

Beste leden,

Binnen onze vereniging zijn vele trainers actief. We zijn hun enorm dankbaar voor hun inzet. Veel van deze trainers gaan om met jeugd. We staan als vereniging voor een sociaal veilige omgeving voor onze jeugdleden. Vandaar dat we ook jaarlijks voor onze trainers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Zo ook dit jaar weer. We willen er als vereniging zeker van zijn naar onze leden en ouders toe dat het verleden van onze jeugdtrainers geen bezwaar vormt voor hun taak als trainer bij onze jeugdgroepen. Het aanvragen van de VOG is kosteloos voor onze trainers en de vereniging. Dit is beleid van de overheid.  Onze trainers worden uiteraard ondersteund bij het doen van deze aanvraag. We maken melding van deze actie zodat we als vereniging ook duidelijk maken hoe serieus we onze trainers nemen en de veilige omgeving die we willen creëren voor onze sporters. Indien jullie vragen hebben hierover, kunnen jullie altijd mailen naar jeugdcoordinator@ra.nl