BestuurVereniging

Mededeling n.a.v. berichten in de media

Beste atleten, ouders en verzorgers,

Allereerst wil het bestuur jullie allemaal, mede namens de trainers van het Rotterdam Atletiek, een heel voorspoedig, sportief en vooral veilig 2019 toewensen!

Met waarschijnlijk veel van jullie heeft het bestuur de recente berichten in o.a. het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en de website NOS.nl gelezen, en zijn we met onze neus op de feiten gedrukt: een veilige sportomgeving is helaas niet iets dat als vanzelfsprekend kan worden beschouwd (maar eigenlijk wel vanzelfsprekend zou moeten zijn).

Hoewel er bij Rotterdam Atletiek geen aanleiding is te veronderstellen dat er op het gebied van de ongewenste omgangsvormen ook maar iets is voorgevallen, blijven we als bestuur hier waakzaam op.

Het bestuur en de trainers willen benadrukken dat:

  • Rotterdam Atletiek een veilige atletiek- en trainingsomgeving wil bieden, waarbij de goede omgangsvormen – met respect voor ieders persoonlijke en lichamelijke integriteit – van zeer groot belang zijn.
  • Van alle jeugdtrainers wordt vereist dat ze een VOG aanvragen bij Justis en deze indienen bij onze jeugdcoördinator. Onze jeugdcoördinator ziet er op toe dat dit correct en tijdig gebeurt.
  • Ongewenste omgangsvormen worden niet geaccepteerd. U kunt deze te allen tijde melden bij het bestuur. Desgewenst kunt u altijd het een en ander eerst bespreken met de vertrouwenspersoon van Rotterdam Atletiek , mevrouw Lubna Sharwani. U kunt haar bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@ra.nl
  • Een melding van een ongewenste intimiteit zal uiterst serieus worden genomen. U kunt erop rekenen dat het bestuur u zal bijstaan bij het doen van eventuele aangifte.

Het bestuur van Rotterdam Atletiek