Verenigingszaken

BSO op de Nenijto

Beste leden,

KindeRdam is een grote BSO-organisatie in de regio Rotterdam. KindeRdam biedt o.a. BSO (buitenschoolse opvang) maar ook TSO en VSO. KindeRdam is hard op zoek naar geschikte BSO-ruimte en probeert met partijen in de nabije omgeving een win-win situatie te creëren. KindeRdam wil kinderen laten bewegen en beleven. Vanuit die gedachte hebben ze RA benaderd.

RA wil de atletieksport promoten en zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met atletiek bij RA! Zo hopen we de win-win situatie daadwerkelijk tot zijn recht te kunnen laten komen.

Vanaf mei/juni kunnen er op maandag, dinsdag en donderdag kleine groepen kinderen tussen 15.00 – 18.30 uur in de kantine van RA aanwezig zijn. In de beginfase zal dit soms maar één dag per week zijn. In 2019 vinden er evaluatiemomenten plaats met KindeRdam waarin wordt gekeken of er naar een volwaardige BSO-locatie in 2020 kan worden toegewerkt.
RA heet KindeRdam van harte welkom en hoopt de komende jaren een goede en duurzame relatie op te bouwen!