Verenigingszaken

Geen activiteiten t/m 31 mei

[UPDATE 25-03-2020]

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse regering die ingaan vanaf 22 maart 2020 18:00 aangaande onder andere sportclubs in Nederland, heeft het bestuur van Rotterdam Atletiek besloten om het stoppen alle activiteiten in verengingsverband te verlengen ten minste tot en met 31 mei 2020. Rotterdam Atletiek volgt hiermee de richtlijnen van de Nederlandse Atletiekunie op om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden. Rotterdam Atletiek zal dus voor iedereen, op alle locaties, geen faciliteiten openstellen. Dit geldt ook voor de schoolsportvereniging (SSV), de topsport en de (hard)loopgroepen tot en met 6 april. Brief van het bestuur.

 

 

 

 

 

[UPDATE 14-03-2020]

Het bestuur van Rotterdam Atletiek ziet in dat voor veel atleten en trainers het afgelasten van alle trainingen erg vervelend is en stelt de volgende uitzonderingen in.

SSV

Voor de schoolsportverenigingen is in overleg met de train(st)ers en schoolcoördinatoren gekozen om de trainingen voorlopig door te laten gaan.

 

Topsport

Het bestuur ziet het belang in van de prachtige topsport binnen onze club en het blijven doortrainen voor het aankomende atletiekseizoen en is bereid om voor de betreffende atleten/groepen faciliteiten open te stellen. In overeenkomst met het bestuur kunnen onze topsporters (NK top-8, inclusief A/B-junioren) in overleg en alleen met expliciete toestemming van hun (specialisatie)train(st)er toestemming krijgen om trainingen af te werken op het sportcomplex Nenijto van Rotterdam Atletiek.

Dit houdt in dat:

  • Je alleen mag trainen met expliciete toestemming van jouw directe (specialisatie)trainer.
  • Je trainer toestemming moet krijgen van het bestuur of topsportcoördinator Wouter Visser.
  • Samenstelling en uitnodiging tot een training de verantwoordelijkheid is van de trainer/trainster.
  • Iedereen zich houdt aan de geldende voorschriften van het RIVM, waaronder dat de groepsgrootte maximaal 10 topsporters is.
  • Individuele training (niet in groepsverband) is alleen toegestaan op sportcomplex Nenijto na overleg en goedkeuring van topsportcoördinator Wouter Visser.
  • Tot in ieder geval 1 april, wordt sociaal en fysiek contact zoveel mogelijk vermeden en bij de minste klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, luchtwegklachten of koorts dient de atleet of trainer thuis te blijven.

 

Loopgroepen

Er kan door de verschillende loopgroepen gekozen worden om in het bos of elders extern te gaan trainen, dit is toegestaan in overeenstemming met het bestuurslid wegatletiek, Henk Berkhof. Ook hierbij geldt uiteraard dat de groepsgroottes beperkt moeten worden en contact zoveel mogelijk wordt vermeden.

 

 

 

 

[12-02-2020]

Beste leden van Rotterdam Atletiek,

 

Op donderdag 12 maart heeft de Nederlandse regering extra maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken. Bij Rotterdam Atletiek staat de veiligheid van al onze leden voorop, en we sluiten ons daarom aan bij het advies van het NOC*NSF en de Nederlandse Atletiekunie. Dit advies luidt als volgt:

“Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.”

Dit houdt in dat alle activiteiten van Rotterdam Atletiek tot 1 april niet door zullen gaan, dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere vormen van bijeenkomen op de club.

De clubgebouwen op locatie Nenijto en Olympia  zullen dan ook tot 1 april gesloten blijven. De trainingen op locatie Langepad en Wielewaal zullen eveneens tot 1 april niet plaatsvinden. Het bestuur houdt de situatie in de gaten en zal indien nodig een nieuwe mededeling uitbrengen.  Houd hiervoor ook onze website en Facebook pagina in de gaten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Bestuur Rotterdam Atletiek