BaanatletiekJeugdLocatiesVerenigingszaken

Maximale groepsgrootte van vier

[UPDATE 16-10-2020]
Maximale groepsgrootte van vier atleten per groep

Op 13 oktober zijn er door het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, die voor de sportsector voornamelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder impact hebben.
Wat de gevolgen zijn voor de trainingen bij Rotterdam Atletiek, staat uitgelegd in het nieuwe protocol dat u hier kunt vinden als PDF.

Voor alle jeugdtrainingen (tot 18 jaar oud) verandert er niet veel, de trainers zullen extra alert zijn op kinderen die (lichte) klachten vertonen en extra de handen laten wassen voor en na de training.

Voor iedereen blijven de volgende basisregels van kracht:

 • Was dagelijks veelvuldig je handen en zeker voor en na de training
 • Houd minstens 1,5m afstand tot elkaar
 • Hoesten of niezen in je elleboog
 • Blijf bij een verkoudheid of koorts thuis
 • Blijf thuis als een van je huisgenoten positief is getest voor COVID-19
 • Blijf thuis als een van je huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft

Daarnaast gelden ook de volgende aanvullende maatregelen:

 • Geen toeschouwers op het sportcomplex, ouders die hun kinderen komen brengen mogen ook het terrein niet betreden
 • De kantine is gesloten
 • De kleedruimtes en douches gaan dicht

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een maximale groepsgrootte van 4 atleten, er kunnen wel meerdere groepen van 4 tegelijk trainen bij dezelfde trainer. Lees hiervoor goed het protocol door en maak duidelijke afspraken met je trainer!

Bestuur Rotterdam Atletiek

 

[UPDATE 29-09-2020]
Kantine dicht, geen toeschouwers meer op het terrein

Voor het hele land zijn gisterenavond nieuwe maatregelen aangekondigd, die ook voor de sportsector gelden.
De volgende extra richtlijnen gelden naast de bestaande basisregels vanaf dinsdag 29-09-2020, deze blijven geldig voor minstens drie weken. De richtlijnen komen alleen te vervallen indien dit specifiek genoemd wordt in een volgend bericht. Het nieuwe protocol is hier te vinden als PDF.

Kantine

 • De kantine gaat dicht.
 • Kleedkamers blijven beschikbaar, middels dezelfde looproute door de gang zoals deze al bereikbaar waren. De ingang is dus door de nooddeur aan de achterzijde van het clubgebouw.
 • De toiletten binnen zijn niet meer toegankelijk, de toiletten aan de buitenzijde van het gebouw worden opengesteld.

Ouders

De maatregel “geen toeschouwers meer bij sportevenementen” geldt helaas ook voor ouders die hun kind naar de atletiektraining komen brengen.
We hopen dat we de ouders zo spoedig mogelijk weer op het terrein mogen verwelkomen, tot die tijd gelden de volgende regels voor ouders en anderen die geen atleet of trainer zijn.

 • Het zijhek aan de kant van de Bentincklaan zal op slot blijven, toegang is enkel mogelijk door het grote autohek.
 • Ouders blijven buiten het hek.
 • De trainers verzamelen met de groep in de buurt van het autohek aan het begin van de training, na afloop van de training worden de kinderen hier weer terug gebracht.

Parkeren

 • Parkeren op het terrein is wel toegestaan
 • Na het parkeren van uw auto, vragen wij u om of in de auto te blijven zitten of het terrein te verlaten en buiten het grote hek te wachten.

We hopen dat deze maatregelen zo snel mogelijk weer afgeschaald kunnen worden, tot die tijd vragen we iedereen om zich aan bovenstaande regels te houden.

Bestuur Rotterdam Atletiek

 

[UPDATE 01-07-2020]
Meer vrijheden bij trainingen, Toegang kantine

Naar aanleiding van de recente versoepeling van de maatregelen zijn de 1,5m regels voor atleten ouder dan 18 jaar en de toegang tot kantine en kleedruimte gewijzigd. Het beleid van Rotterdam Atletiek is hier op aangepast. Iedere gebruiker van onze sportcomplexen moeten kennis hebben van de inhoud van dit protocol.

[UPDATE 29-05-2020] Meer trainingen voor 12 t/m 18 jaar

Naar aanleiding van de recente versoepeling van de maatregelen voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar mogen de D junioren vanaf aankomende woensdag 3 juni weer volgens het normale schema trainen. Dat betekent dat er weer 2 algemene trainingsmomenten zijn waar alle junioren aan kunnen deelnemen; de maandag en de woensdag.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de specialisatietrainingen op dinsdag (polsstok), donderdag (mila) en vrijdag (horden). Voor meer informatie over deze trainingen kun je terecht bij je reguliere trainer.

Op de baan hoeft er geen onderlinge afstand te worden gehouden voor de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, de rest van het protocol blijft uiteraard gewoon geldend.

 

[UPDATE 22-05-2020]
Parkeren op het sportcomplex

Vanaf heden is het voor ouders en atleten mogelijk om gebruik te maken van de parkeervoorzieningen op sportcomplex Nenijto.
Rotterdam Atletiek moedigt iedereen aan om zo veel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Indien dit echt geen optie is, kan gebruik gemaakt worden van de parkeermogelijkheden op het sportcomplex.

Voor iedereen die op de fiets komt, geldt dat zij hun fiets in de fietsenstalling direct na de ingang kunnen stallen. Let hierbij op elkaar en behoud 1.5m afstand.

Atleten en Trainers

Atleten en trainers die met de auto komen, kunnen op het terrein parkeren in de groene gebieden. (Zie onderstaande kaart).
Let op elkaar bij het in- en uitstappen, houd te allen tijde 1.5m afstand van elkaar.
Parkeerplekken Nenijto

Ouders

De parkeerplekken aangegeven in het rood, zijn gereserveerd voor ouders die tijdens de training van hun kind de auto willen parkeren. Ouders hebben hiervoor een parkeerkaart nodig, deze kan aangevraagd worden door het volgende formulier in te vullen: ra.nl/parkeerkaart.
Voor ouders gelden de volgende regels om van de parkeerplekken gebruik te kunnen maken:

 • Zonder parkeerkaart geen toegang
 • Alleen parkeren op de parkeerplekken direct rechts na doorrijden van het hek, dus niet voorbij de fietsenstalling
 • Terrein pas betreden, 5 minuten na het begin van de training
 • Terrein weer verlaten, 5 minuten voor het einde van de training
 • Na het parkeren direct de auto verlaten en buiten het hek wachten OF gedurende de gehele training in de auto wachten
 • Te alle tijden 1.5m afstand tussen de atleten en ouders onderling bewaren. Loop zo direct mogelijk tussen het hek en uw auto, houd hierbij rekening met anderen.

Bovenstaande regels hebben als doel de loopbewegingen tijdens de trainingswissels te beperken en zo de kans op eventuele besmetting te verlagen. Wij vragen om uw medewerking en begrip.

 

[UPDATE 08-05-2020]
Trainingen voor alle groepen

Iedereen zal het ondertussen wel gehoord hebben, de buitensport mag weer langzaam opgebouwd gaan worden!
Bij Rotterdam Atletiek houdt dit in dat er vanaf 11 mei weer op de accommodaties getraind kan worden, met inachtneming van de regels zoals ze in het geüpdatete protocol staan. Dit nieuwe protocol vind je hieronder, dit is een aanvulling op de al geldende maatregelen, die tot 1 juni op zijn minste zullen blijven gelden.

De toevoegingen aan het protocol zijn in rood aangegeven.
Update 08-05-2020 protocol Rotterdam Atletiek

 • Voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar geldt dat de 1.5m bij statisch bewegen nageleefd wordt
 • Bij dynamisch bewegen wordt er bij atleten boven de 12 jaar 5 tot 10 meter afstand tussen de atleten gehouden
 • De groepen worden beperkt tot groottes van 12 atleten bij atleten boven de 12 jaar
 • Voor loopgroepen geldt een maximale grootte van 14 atleten
 • De looptrainingen zullen tot 1 juni op locaties Nenijto en Langepad niet op de atletiekbaan plaats kunnen vinden, deze zullen buiten de sportcomplexen plaatsvinden

 

[UPDATE 28-04-2020]
Trainingen voor de Jeugd

In verband met de versoepeling van de regels kan er weer gesport worden door de jeugd.
De trainingen worden hervat vanaf woensdag 29 april onder strikte voorwaarden:

 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden vanaf D junioren.
 • Altijd voor en na de training handen wassen
 • Niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig.
 • Thuis naar het toilet. Enkel bij hoge nood en na toestemming van de trainers op het complex (toiletten buitenzijde kantine).
 • Ouders mogen niet op het complex komen. Kinderen worden afgezet voor de poort op het parkeerterrein (spoorzijde)
 • Kleedruimtes en kantine blijven dicht.

We zijn verantwoordelijk voor elkaars gezondheid. Neem daarom de volgende protocollen goed door. Alleen als iedereen zich aan deze protocollen houdt kunnen en mogen we trainingen aanbieden.

Protocol Atleten
Protocol Ouders
Protocol Trainers
Protocol Vereniging

Trainingen
Voor de verschillende categorieën zien de trainingen er als volgt uit:

Pupillen

  • Er wordt volgens het

normale schema

  • getraind op beide locaties.

D junioren
De groep op locatie Nenijto wordt opgedeeld in verband met de omvang.

   • Op maandag trainen de atleten met de achternaam beginnend van A t.m M.
   • Op woensdag trainen de atleten met de achternaam beginnend op N t.m Z.

Er wordt na 3 weken geruild van trainingsdag. Dus in de week van 25 mei.
Voor de D junioren op Olympia wordt volgens het normale schema getraind.

C junioren
Er wordt volgens het normale schema getraind op beide locaties.

AB junioren
De training op woensdag begint om 19.30. De training op vrijdag begint om 19.00. Er wordt in groepen van maximaal 8 atleten getraind.

Specialisatietrainingen

   • De polsstoktraining wordt vanaf dinsdag 5 mei om 18.30 hervat.
   • De trainingen op donderdag (Mila) en vrijdag (horden) vinden volgens het normale schema plaats. Aan deze trainingen kan enkel worden deelgenomen in overleg met de trainers.

 

[UPDATE 25-03-2020]

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse regering die ingaan vanaf 22 maart 2020 18:00 aangaande onder andere sportclubs in Nederland, heeft het bestuur van Rotterdam Atletiek besloten om het stoppen alle activiteiten in verengingsverband te verlengen ten minste tot en met 31 mei 2020. Rotterdam Atletiek volgt hiermee de richtlijnen van de Nederlandse Atletiekunie op om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden. Rotterdam Atletiek zal dus voor iedereen, op alle locaties, geen faciliteiten openstellen. Dit geldt ook voor de schoolsportvereniging (SSV), de topsport en de (hard)loopgroepen tot en met 6 april. In de brief van het bestuur kan je de details lezen en informatie over eventuele financiële consequenties.

 

[UPDATE 14-03-2020]

Het bestuur van Rotterdam Atletiek ziet in dat voor veel atleten en trainers het afgelasten van alle trainingen erg vervelend is en stelt de volgende uitzonderingen in.

SSV

Voor de schoolsportverenigingen is in overleg met de train(st)ers en schoolcoördinatoren gekozen om de trainingen voorlopig door te laten gaan.

 

Topsport

Het bestuur ziet het belang in van de prachtige topsport binnen onze club en het blijven doortrainen voor het aankomende atletiekseizoen en is bereid om voor de betreffende atleten/groepen faciliteiten open te stellen. In overeenkomst met het bestuur kunnen onze topsporters (NK top-8, inclusief A/B-junioren) in overleg en alleen met expliciete toestemming van hun (specialisatie)train(st)er toestemming krijgen om trainingen af te werken op het sportcomplex Nenijto van Rotterdam Atletiek.

Dit houdt in dat:

    • Je alleen mag trainen met expliciete toestemming van jouw directe (specialisatie)trainer.
    • Je trainer toestemming moet krijgen van het bestuur of topsportcoördinator Wouter Visser.
    • Samenstelling en uitnodiging tot een training de verantwoordelijkheid is van de trainer/trainster.
    • Iedereen zich houdt aan de geldende voorschriften van het RIVM, waaronder dat de groepsgrootte maximaal 10 topsporters is.
    • Individuele training (niet in groepsverband) is alleen toegestaan op sportcomplex Nenijto na overleg en goedkeuring van topsportcoördinator Wouter Visser.
    • Tot in ieder geval 1 april, wordt sociaal en fysiek contact zoveel mogelijk vermeden en bij de minste klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, luchtwegklachten of koorts dient de atleet of trainer thuis te blijven.

 

Loopgroepen

Er kan door de verschillende loopgroepen gekozen worden om in het bos of elders extern te gaan trainen, dit is toegestaan in overeenstemming met het bestuurslid wegatletiek, Henk Berkhof. Ook hierbij geldt uiteraard dat de groepsgroottes beperkt moeten worden en contact zoveel mogelijk wordt vermeden.

 

 

 

 

[12-02-2020]

Beste leden van Rotterdam Atletiek,

 

Op donderdag 12 maart heeft de Nederlandse regering extra maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken. Bij Rotterdam Atletiek staat de veiligheid van al onze leden voorop, en we sluiten ons daarom aan bij het advies van het NOC*NSF en de Nederlandse Atletiekunie. Dit advies luidt als volgt:

“Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De Atletiekunie neemt dit advies over en adviseert verenigingen hetzelfde te doen.”

Dit houdt in dat alle activiteiten van Rotterdam Atletiek tot 1 april niet door zullen gaan, dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere vormen van bijeenkomen op de club.

De clubgebouwen op locatie Nenijto en Olympia  zullen dan ook tot 1 april gesloten blijven. De trainingen op locatie Langepad en Wielewaal zullen eveneens tot 1 april niet plaatsvinden. Het bestuur houdt de situatie in de gaten en zal indien nodig een nieuwe mededeling uitbrengen.  Houd hiervoor ook onze website en Facebook pagina in de gaten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Bestuur Rotterdam Atletiek