ALV Documenten

Hier vindt u de documenten die tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besproken worden.

ALV 2020 - 7 oktober 2020 19:30

Agenda ALV 2020 (Link komt binnenkort beschikbaar)

ALV20 - Notulen ALV 2019

Bestuursverslag RA 2019 (Link komt binnenkort beschikbaar)

ALV 2019 - 22 mei 2019 20:00

ALV19 - Agenda ALV 2019

ALV19 - Presentatie ALV 2019

ALV19 - Notulen ALV 2018

ALV19 - Bestuursverslag RA 2018

ALV 2018 - 18 april 2018 20:00

ALV18 - Agenda ALV 2018

ALV18 - Notulen ALV 2017

ALV18 - Bestuursverslag RA 2017